La guia d'aquest contornista per a maquillatges et donarà els pòmuls més cisellats encara