L’estil de Mary Berry: 15 vegades era una parada d’espectacles