Els equips de selecció més famosos, Away, es llancen al Regne Unit